XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ &

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Mục Đích

Doanh nghiệp nào cũng có một tập thể, cũng là một tập thể. Nhưng bi kịch là nhiều tập thể CÓ XÁC nhưng lại THIẾU HỒN, thiếu mối dây vô hình gắn kết. Và chương trình này ra đời để giúp doanh nghiệp thiết lập mối dây liên kết ấy.

Tạo dựng tập tạo dựng nên một tập thể hùng mạnh, cùng nhất tâm hướng đến những sứ mạng cao cả và các mục tiêu của tổ chức – chính là mục đích của chương trình này. Đánh thức sức mạnh tập thể, khơi dậy linh hồn doanh nghiệp – chính là nhiệm vụ của chương trình này.

Đối Tượng

Là chủ doanh nghiệp đang mong muốn tạo dựng một tập thể có tầm nhìn, có khát khao chiến thắng, trên dưới một lòng.

Là quản lý, là trưởng bộ phận trong doanh nghiệp, đang ước ao xây dựng một đội ngũ nhân viên biết đồng tâm hiệp lục cùng nhau đạt đến mọi mục tiêu lớn nhỏ của doanh nghiệp.

Là nhân viên tại doanh nghiệp, đang muốn nắm vững cách làm việc đội nhóm để nhân đôi sở trường và hiệu quả công việc của mình.

Lợi Ích

Với sự đầu tư công phu và bài bản trong cách xây dựng chương trình, khóa đào tạo này sẽ mang đến cho bạn những lợi ích cực kỳ giá trị:

Nắm bắt tất cả công cụ hiệu quả để kiến tạo một tập thể hùng cường.

Xây dựng một ý thức vững mạnh về vai trò và tầm quan trọng của tập thể trong việc hoàn thành các chương trình các mục tiêu.

Sống và làm việc theo những giá trị chung của tập thể.

Gấp đôi năng suất làm việc của cá nhân và khơi thông sức mạnh tập thể.

Toàn thể đội ngũ công ty sẽ trở thành một khối vững chãi, mang đậm khát khao cống hiến cho tổ chức mình.

Khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết, thổi bùng tính thần cống hiến cho tổ chức và cháy bỏng khát khao chinh phục những tầm cao và hoàn thiện bản thân.

Ngùn ngụt ý chí vượt thắng chính mình, đưa tiềm năng mình đến chỗ trọn vẹn. Hết mình cho cuộc sống, cho công việc, cho các mối quan hệ trong đời.

Thấu cảm, sống thân tình hơn với đồng nghiệp, có tinh thần đồng đội mạnh mẽ hơn.

Người lãnh đạo thấu hiểu hơn nguyện vọng tâm tư của đội ngũ nhân viên, biết thích nghi và điều chỉnh cho thích hợp các chiến lược của tổ chức, cách quản lý và đánh giá nhân viên.