NGƯỜI COACH DOANH NGHIỆP &
NHÀ ĐÀO TẠO NỘI BỘ CHO DOANH NGHIỆP

Trong thời kỳ mà việc phát triển đội ngũ là nhu cầu cấp bách, đường dài, thì một doanh nghiệp có được những chuyên gia đào tạo và coach nội bộ là bắt buộc. Chúng tôi có những chương trình chuyên biệt giúp tạo ra các coach doanh nghiệp và Nhà đào tạo nội bộ cho doanh nghiệp. Đích thân những Chuyên gia Training và Coaching hàng đầu của chúng tôi sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt trong các chương trình này. Họ đã từng đào tạo theo chuẩn quốc tế hàng trăm Trainer và Coach nội bộ doanh nghiệp lẫn các chuyên gia độc lập thành công.

Để được tư vấn cụ thể hơn về dịch vụ này, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.