XÂY DỰNG HỌC VIỆN

ĐÀO TẠO ONLINE

Bạn sẽ có những chương trình đào tạo được xây dựng riêng cho doanh nghiệp của bạn và các chức danh mà bạn cần đào tạo. Những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam sẽ trực tiếp đào tạo các chương trình này và được ghi hình để doanh nghiệp của bạn có thể tập hợp lại thành một Học viện đào tạo online của riêng mình.

Bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào để tổ chức đào tạo khi có nhu cầu dưới sự dẫn dắt của một Facilitator nội bộ do chúng tôi đào tạo. Dịch vụ này sẽ giúp bạn có được những chương trình đào tạo đỉnh cao từ những chuyên gia hàng đầu, được đẽo gọt phù hợp với doanh nghiệp của mình cùng với một mức đầu tư rất tiết kiệm.

Để được tư vấn cụ thể hơn về dịch vụ này, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.