BỘ GAME &

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Nhiều nhà đào tạo, diễn giả khá lúng túng trong việc áp dụng game hoặc thiếu nghiêm trọng các game mới mẻ và đa dạng; nên trong đào tạo, họ dùng đi dùng lại những game rất quen thuộc dẫn đến việc trùng lặp và mất tính bất ngờ. Khóa đào tạo, huấn luyện vì đó mà trở nên nhàm chán, kém thu hút, kém hiệu quả.

Dựa trên thực tế đó, chúng tôi đã biên soạn một BỘ GAME ĐỒ SỘ với đầy đủ tất cả các đề tài đào tạo, hình thức hoạt động và thể loại game để bạn có thể dùng trong suốt chương trình và liên tục đổi mới. Cùng với Bộ GAME & HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO là Chương trình online huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp về sử dụng Game và Hoạt động trong đào tạo, giúp bạn ứng dụng với hiệu quả cao nhất và trở thành một chuyên gia về game.

Một khi bạn có được bộ game này và ứng dụng hiệu quả vào chương trình đào tạo của mình, gần như bạn sẽ luôn được đánh giá trung bình là 9 điểm sau đào tạo. Và bạn có thể đào tạo ra các Trainer khác từ bộ tài liệu này bằng những chương trình có kịch bản với game hoạt động chặt chẽ và có thể chuyển giao được.

Hãy nhấp vào đây để xem thông tin cụ thể  và chi tiết về Bộ Game & Hoạt động đào tạo.