NGUYỄN THÀNH VIỆT (Thành viên của Liên minh Business Coach tại Hoa Kỳ, NLP Trainer, Chuyên Gia Tư vấn và huấn luyện)

  • Thành viên của Liên minh Business Coach tại Hoa Kỳ – Professional Business Coach Alliance (PBCA).
  • Nhà đào tạo Thực hành Lập trình Ngôn ngữ tư duy (NLP) do Hiệp hội ABNLP Hoa Kỳ chứng nhận.
  • Chuyên Gia Tư vấn và huấn luyện cho rất nhiều doanh nghiệp thuộc chuỗi cung ứng của các thương hiệu quốc tế và các nhà cung cấp của họ tại Việt Nam như Gap, Walmart, Nike, Adidas, Mobifone, LienViet Post Bank, Bình An Shipping Group, Công ty Gia Long etc… trong việc giúp cải thiện hệ thống quản lý, kế hoạch chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
  • Chuyên Gia Tư vấn Doanh nghiệp thuộc Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) tại Việt Nam (thuộc Liên Hiệp Quốc), đánh giá, tư vấn và đào tạo về hệ thống quản lý hơn 150 doanh nghiệp Việt Nam và FDI có qui mô từ 500 đến 10.000 nhân sự. 
  • Chuyên gia về Hợp tác Doanh nghiệp tại Quỹ Nhi Đồng LHQ (UNICEF). Thúc đẩy các sang kiến về Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp.
  • Điều phối viên về Hợp tác Khu vực Tư nhân của Tổ chức CARE Quốc tế tại VN, thúc đẩy các sáng kiến kinh doanh bền vững của các công ty đa quốc gia.
  • Điều phối viên Chương trình Phát triển DNNVV tại ĐBSCL do Bộ KHĐT và Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GIZ) nhằm mục tiêu tăng cường năng lực cạnh tranh cho Doanh nghiệp.
  • Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh (MBA) – Đại học Gloucestershire – UK.