Đào tạo đội ngũ

QUẢN LÝ

Mục Đích

Chương trình đào tạo ra đời với mục đích hỗ trợ đắc lực cho bạn trong việc xây dựng Đội ngũ quản lý tài ba: đôi cánh để doanh nghiệp bay cao.

Chúng tôi sẽ kèm cặp đội ngũ của bạn để nâng cao công tác tổ chức, quản lý trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp và vạch đường hướng chiến lược cho doanh nghiệp phát triển nhắm đến tương lai. Bạn sẽ có trong tay một đội ngũ quản lý hùng mạnh có TÂM – TẦM – TÀI, để an tâm giao phó cơ nghiệp, thay bạn triển khai các định hướng, thay đổi và tạo nên những cú hích cho doanh nghiệp của mình.

Đối Tượng

Dành cho bất cứ ai làm công tác quản lý ở mọi lĩnh vực, mọi doanh nghiệp.

Là chủ, nhà điều hành, lãnh đạo doanh nghiệp.

Lợi Ích

Với chương trình huấn luyện này, chúng tôi tập trung vào những gì cốt lõi giúp tạo nên nhà quản lý và đội ngũ quản lý có phẩm chất và kỹ năng hoàn chỉnh để trở thành những cánh tay phải đắc lực cho doanh nghiệp. Đây là những gì bạn cần và là những gì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn:

Xây dựng đội ngũ quản lý mạnh cho công ty, có ý thức rõ ràng về vai trò và sứ mạng.

Cập nhật tư duy, quan điểm hiện đại về lãnh đạo và quản lý.

Trang bị một số kiến thức tâm lý học liên quan.

Hướng người tham gia đến cái nhìn mới và đầy tâm huyết về vai trò quản lý.

Trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để dẫn dắt đội ngũ đạt tất cả các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của công ty.

Nhận thức tầm quan trọng của phát triển nhân viên.

Giúp người quản lý yêu công việc, đạt được sự cân bằng trong đời sống