EBOOK NÀY SẼ GIÚP BẠN

-Né tránh cái bẫy "tôi biết tuốt" → Dẫn dắt khách hàng trên hành trình của họ, chứ không sa vào tư vấn.

- Biết cách làm gì...khi không biết làm gì → Nhạy bén trong việc đặt những câu hỏi để dần dần tháo mở những nút thắt.

-Tin vào khách hàng và tin vào chính mình → Khơi nguồn và mở ra khả năng sáng tạo trong giải quyết vấn đề.

QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT

DÀNH CHO BẠN