logo hcn

SỨC MẠNH CHỮA LÀNH CỦA BIỂU TƯỢNG

unnamed

CHUYÊN GIA CHƯƠNG TRÌNH

NGUYỄN THỊ THANH THUỶ

– Reiki Master Teacher

– Thành viên Chuyên nghiệp Hiệp hội Thành viên Reiki (RMA) của Tổ chức Quốc tế về Đào tạo Reiki, Thành viên Chuyên nghiệp Hiệp hội Nhà chuyên nghiệp Reiki quốc tế, Chữa lành theo dòng thời gian Timeline Healing từ 2016.

  support@powerup.vn

www.facebook.com/songdoitinhthuc

0966 1900 17 (Ms. Tuyên)