"

Để trở thành một con người hoàn toàn mới, nghe thì có vẻ xa vời và đầy thách đố. Nhưng sự thật là bạn chỉ cần một bản kế hoạch gồm những mục tiêu và phương pháp thông minh để giúp mình có thể sống hài hòa với nhiều điều tốt lành trong cuộc sống mới này.

Để việc thực hành của bạn sau khi tham dự chương trình này mang lại hiệu quả cao nhất, bạn cần có những công cụ đi kèm thật sự hiệu quả. Và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn để bạn có thể chủ động lựa chọn:

"