TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA COACH CHO BẢN THÂN

Quy trình 12 phiên coaching để đạt được mọi mục tiêu

Để lại thông tin dưới đây để chúng tôi gửi ngay đến Bạn!

Để sử dụng cuốn ebook này hiệu quả nhất, và để đào sâu hơn về Coaching cũng như làm cách nào để xây dựng một Online Coaching Business hái ra tiền, chúng tôi còn tổ chức một webinar miễn phí: “NGỒI NHÀ KIẾM 5.000 ĐÔ/THÁNG TỪ VIỆC COACHING”. Nếu bạn là Chuyên gia đào tạo và Chuyên gia coaching thì bạn rất nên tham dự chương trình này.