EBOOK
5 BƯỚC LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU
CHUYÊN GIA TRIỆU ĐÔ

Ebook này sẽ giúp bạn

Và trên nền tảng đó, bạn sẽ được hướng dẫn về một quy trình hiệu quả để

XÂY DỰNG
THƯƠNG HIỆU TRIỆU ĐÔ
CHO CHÍNH MÌNH

01. Position (Định vị)

02. Publishing (Xuất bản)

03. Product (Sản phẩm)

04. Promote (Truyền thông)

05. Profit (Lợi nhuận)

ĐĂNG KÝ NGAY!

 

TS. QUÁCH TUẤN KHANH
(NLP Trainer, Master NLP Coach, Business Coach của PPCA Hoa Kỳ)

Bản thân tôi đã áp dụng sát sao quy trình này để xây dựng thương hiệu cho chính mình và thật sự đây là một quy trình rất hiệu quả. Hiện tại tôi cũng đang áp dụng quy trình này để giúp xây dựng thương hiệu cho các chuyên gia trong nhóm của mình.

ĐĂNG KÝ NHẬN EBOOK NGAY