VÉ BẠC

Giá 290.000 đồng

VÉ VÀNG

Giá 990.000 đồng

VÉ BẠCH KIM

Giá 1.900.000 đồng